1

Diashow foto

Gratis Quickscan Samenwerking Onderwijshuisvesting

Twijfelt u over doordecentralisatie of juist recentralisatie van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting? Vraag dan de quickscan aan.

In opdracht van OCW heeft Berenschot samen met ICSadviseurs een afwegingskader voor een samenwerkingsvorm onderwijshuisvesting ontwikkeld. Het project is bedoeld om gemeenten en schoolbesturen (PO, VO en (V)SO) te ondersteunen.

Het afwegingskader helpt partijen om binnen de betreffende lokale context de juiste keuzes te maken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Het instrument is ingericht naar drie pijlers: kennis, inzicht en draagvlak. Het afwegingskader is nadrukkelijk samen met vertegenwoordigers uit ‘het veld van onderwijshuisvesting’ ontwikkeld.

Op basis van een door u ingevulde vragenlijst ontvangt u een rapportage voor uw organisatie. De vragenlijsten vindt u hier.

In het vervolg van 2016 stelt OCW adviseurs beschikbaar voor lokale ondersteuning bij het gebruik van het instrument. Meer informatie over lokale ondersteuning vindt u hier.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de laatste ontwikkelingen kunt u hier uw gegevens achterlaten, dan kunnen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met één van de adviseurs . In de loop van 2016 vullen we de website aan met de ervaringen uit het veld en Frequently Asked Questions (FAQ).

logo's 700
Laat hier uw gegevens achter
Onze adviseurs
OnderwijsLokaal vragenlijsten